Pravno Obvestilo

Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta krismarkovc.com in vseh strani na domeni urejajo uporabo obiskovalcev in strank spletnega mesta, katerega lastništvo je v lasti Vizaris d.o.o. (v nadaljevanju »lastnik«).

Splošna uporaba spletne strani

Vsi obiskovalci imajo pravico do raziskovanja in navigacije po spletnem mestu brez omejitev glede razpoložljive vsebine, razen če je drugače navedeno ali omejeno s strani lastnika. Vsebina spletne strani je primerna za vse starosti.

Distribucija vsebine spletnega mesta in manipulacija z njeno vsebino je strogo prepovedana brez odobritve lastnika in medsebojnega dogovora.

Storitve

Storitve so na voljo državljanom vseh držav, v skladu z zakoni in predpisi ustreznih vlad. Lastnik ima pravico zavrniti opravljanje storitev strankam, po lastni presoji iz kakršnega koli razloga.

Sprememba pogodbe

Pogodbo lahko spremi naročnik ali lastnik. Sprememba mora biti pisno zahtevana in sprejeta s strani naročnika in lastnika. Naročnik je upravičen do vračila razlike med plačano vrednostjo in vrednostjo opravljene storitve. V primeru, da vrednost opravljenih storitev presega plačano vrednost, se razlika zaračuna naročniku. Če se pogodba spremeni z dodajanjem ene ali več storitev, se stranki zaračunajo plačilne obveznosti v skladu s pogoji poslovanja.

Odpoved pogodbe

Dogovorjene storitve lahko odpove naročnik ali lastnik. Odpoved mora biti pisno sporočena. Odpoved pogodbe mora biti poslana pisno z lastnoročnim podpisom na elektronski naslov info@krismarkovc.com ali poslana na naslov Cesta Železarjev 8, 4270 Jesenice, Slovenija.

Stranka je odgovorna za komunikacijo z lastnikom in je odgovorna za kakršno koli komunikacijo, vključno, vendar ne omejeno na odpoved pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe je naročnik upravičen do vračila vrednosti plačane, a še neopravljenih storitev. V primeru, da je opravljena storitev ovrednotena na več kot 75% vrednosti plačane storitve, se naročniku zaračuna razlika med plačanim zneskom in vrednostjo opravljene storitve.

Plačilo storitev

Ob sklenitvi pogodbe se storitve plačajo avansno v višini 75% vrednosti, preostalih 25% pa se plača po izvedbi. Stranka lahko storitve plača z bančnim nakazilom, osebno v gotovini ali na drug dogovorjeni način plačila. Dogovor o plačilu se sporoči ob sklenitvi pogodbe, spremembe so možne po dogovoru naročnika in lastnika.

Pravne obveznosti

Lastnik zakonsko ne sme zagotavljati storitev ali deliti storitev, če lastnik nima pooblastil. V primeru, da je lastnik omejen zaradi pravnih razlogov, se neizvedba take storitve ne šteje za kršitev pogodbe. Naročnik razume, se strinja in prostovoljno pristopi k pogodbi ter sprejema omejitve.

Lastnik ne jamči uspeha ali sprejema na katero koli univerzo zaradi nakupa storitev od lastnika. Stranka razume tveganja in negotovost ob prijavi. Lastnik ne odgovarja za zavrnitev s strani univerze. Naročnik mora pregledati dokumentacijo, ki jo pridobi od lastnika, da se prepriča o pravilnosti vsebine.

Lastnik ne daje nobenih garancij in daje osebna mnenja in priporočila v interesu stranke. Navedena priporočila so le priporočila in osebna mnenja in ne pravno zavezujoče izjave ali strokovni nasveti ter ne dajejo nobenih jamstev ali zagotovil.

Lastnik ne odgovarja za dejanja naročnika in morebitne posledice teh dejanj. Če storitve ni mogoče izvesti zaradi dejanj ali ravnanja naročnika, naročnik ni upravičen do povračila in se ji zaračuna razlika v vrednosti plačanih storitev in vrednosti opravljenih storitev, če vrednost slednjih presega vrednost prvega.

Druga določila

Ponudnik in kupec potrjujeta, da ta pogodba predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in s tem razveljavlja druge pisne ali ustne dogovore.

Get In touCh

Schedule an Appointment

Services Required

Thinking of the services required and the desired goal is the first step towards achieving your ambitions.

General Information

Your interest in the services is much appreciated and will provide you with the deserved service.

Requesting a Quote

It is utmost pleasure and desire to work with you towards pursuing your ambitions, and we can establish prices.

Business Opportunities

Connecting for further business and academic opportunities provides an excellent path for future collaboration.